Du kan trycka Shift + S för att få fram sökfältet när som helst och Esc för att stänga det.

Radera cache

Om ni nyligen gjort en förändring på er webbplats, men som du inte ser i din webbläsare kan det vara en god idé att radera cache. Nedan följer en kort redogörelse över hur du gör detta i de vanligaste webbläsarna.


Radera Cache i Google Chrome.

På dator

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Fler verktyg och sedan Ta bort webbinformation.
 4. Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa allt.
 5. Markera kryssrutorna bredvid Cookies och andra webbplatsdata och Cachade bilder och filer.
 6. Klicka på Rensa data.

På en Androidtelefon

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 3. Tryck på Historik och sedan Rensa webbinformation.
 4. Välj tidsintervall högst upp. Välj Genom tiderna om du vill rensa allt.
 5. Markera kryssrutorna bredvid Cookies och webbplatsdata och Cachade bilder och filer.
 6. Tryck på Rensa data.

På en iPhone eller en iPad

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer uppe till höger.
 3. Tryck på Historik och sedan Rensa webbinformation.
 4. Kontrollera att Cookies, webbplatsdata och Cachade bilder och filer är markerade med en bock.
 5. Tryck på Rensa webbinformation.

Radera Cache i Firefox

På dator

 1. Klicka på Verktyg-menyn i menyfältet och välj Rensa ut tidigare historik… för att öppna fönstret Rensa ut tidigare historik.
 2. För Tidsintervall att ta bort, välj All historik.
 3. Klicka på knappen bredvid Detaljer.
 4. I listan under Detaljer, välj Cache och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. 0fe4dbec9d60196f4d2380c648cfed1b-1258328553-431-1.png
 5. Klicka på Ta bort. Cachen kommer att rensas ut och fönstret Ta bort all historik stängs.
 1. Klicka på Verktyg-menyn i menyfältet och välj Rensa ut känslig data… för att öppna fönstret Rensa ut känslig data.
 2. Välj Cache och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade.
 3. Klicka på Rensa nu. Cachen kommer att rensas ut och fönstret Ta bort all historik stängs.

Radera Cache i Safari

På dator

 1. Öppna Safari
 2. Klicka på Safari
 3. Klicka på rensa historik
 4. Välj tidsintervall att rensa
 5. Klicka på knappen rensa historik

På iPad eller iPhone

 1. Öppna inställningar
 2. Klicka på Safari
 3. Klicka på Rensa historik och Webbplatsdata.

Radera Cache i Microsoft Edge

På dator

 1. Om du vill visa webbhistoriken väljer du Hubben Historik .
 2. Välj Radera all historik.
 3. Välj de data du vill ta bort från datorn. Klicka sedan på Radera.
 4. Om du använder Cortana och vill ta bort webbhistorik som lagras i molnet markerar du Ändra det som Microsoft Edge känner till om mig i molnet och väljer sedan Rensa webbhistorik.

Radera Cache i Internet Explorer 11

På dator

 1. Klicka på kugghjulsikonen i webbläsaren upp till höger.
 2. Välj Safety och Ta bort webbhistorik .
 3. Avmarkera alla rutor förutom temporära Internetfiler och webbplatsfiler .
 4. Klicka på Ta bort .
 5. Stäng och öppna webbläsaren.

Alexander Tchernitchenko – Ny utvecklingsansvarig på Lightweb.

Alexander Tchernitchenko blir utvecklingsansvarig på Lightweb. Som utvecklingsansvarig kommer Alex att ansvara för Lightwebs utvecklingsverksamhet. Alex kommer bl.a ha hand om och ansvara för såväl interna rutiner, framtida tekniska satsningar och en del personalansvar samt medverka i framtida rekryteringssatsningar. Alex kommer även fortsättningsvis att sitta projektnära och fortsätta med sin utveckling i kundprojekt precis som vanligt.

Alex har bara varit hos oss på Lightweb i drygt ett år, men har under det året tagit ett enormt ansvar. Inte bara för sitt dagliga arbete, utan har även tagit initiativ utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, initiativ som drastiskt förbättrat delar av vår verksamhet. Det känns därmed väldigt naturligt att visa den uppskattning han förtjänar och lyfta upp honom ett snäpp och mer formellt ge honom det ansvar, mandat och uppskattning som han borde ha. Det känns toppen att ha en person som Alex på den nya positionen.” – Oscar Lundgren, VD Lightweb.

 
Alex tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2018.
Alexander Tchernitchenko
E-post: alex@lightweb.se

GDPR – Den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft (GDPR). GDPR kommer gälla som lag i alla EU:s medlemsländer.

Bakgrunden till lagen är att stärka rättigheterna för den enskilde när det kommer till personlig integritet. Lagen kommer innebära en hel del förändringar för er som hanterar och behandlar personuppgifter.

 

Några av grundpelarna i GDPR är bl.a

 • Samtycke.
 • Rätten att bli glömd.
 • Samla bara in uppgifter för ett specifikt ändamål.
 • Spara inte uppgifterna längre än du behöver.
 • Se till att ni har lagstöd för att samla in den data ni samlar in.
 

Vad är då en personuppgift?

Detta kan verka vara enkelt att besvara, men så är det dessvärre inte.
En personuppgift är all slags information som enskilt eller i kombination kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress och telefonnumer. Men även en bild, ett registreringsnummer eller en kombination av uppgifter kan vara personuppgifter. Exempelvis kan ålder, kön, antal barn och kommun i kombination vara tillräckligt för att man ska kunna avidentifiera en privatperson – alltså räknas dessa uppgifter som personuppgifter.
Däremot behöver dessa uppgifter inte anses som personuppgifter separat.

 

Detta innebär att ni i all datainsamling bör ställa er frågorna:

 • Behöver vi dessa uppgifter och vad ska vi använda datan till?
 • Har vi lagstöd för att samla in dessa uppgifter?
 • Är de uppgifter vi samlar in ens en personuppgift?
 

När får en personuppgift samlas in?

Även detta är en ganska svår fråga. Men för att förenkla det lite, så får man samla in personuppgifter när något eller flera av följande kriterier uppfylls.

Du får samla in personuppgifter om du har:

 • Rättsliga förpliktelser, ex. för att uppfylla bokföringsskyldigheten.
 • Avtal, anställningsavtal, kundavtal och leverantörsavtal är exempel på avtal som innebär att du får registrera och hantera personuppgifter. Men samla bara in de uppgifter du behöver för att uppfylla avtalet.
 • Samtycke, Om du ber personen i fråga om samtycke att samla in personuppgifter så får du lagra dessa. Men samtycket måste vara tydlig i sin formulering, vilka uppgifter kommer ni att lagra, vart och varför.
 • Intresseavvägning, Du har också möjlighet att hantera personuppgifter efter en så kallad intresseavvägning. I rådande lagstiftning “PUL” har företag ex. rätt att göra en intresseavvägning för att hantera personuppgifter i exempelvis marknadsföring och direktreklam. (OBS: Man får ej skicka direktreklam till någon som sagt nej till det). I GDPR kommer man att kunna hantera personuppgifter med grund i intresseavvägning i de fall intresseavvägningen visar att intresset av att hantera personuppgifterna väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv.Hur detta kommer appliceras i GDPR är – oss veterligen – oklart.
 

Hur detta påverkar er verksamhet?

Som vi nämner ovan kommer det både i stort och smått vara svårt att så här i förhand säga hur er verksamhet kommer att påverkas av GDPR. Det är även svårt att förutspå hur GDPR kommer att efterföljas, tolkas och hanteras.
Det är datainspektionens ansvar att följa upp GDPR i Sverige.

Oavsett hur GDPR kommer efterföljas och vilka straff, viten eller andra represalier som döms ut till företag som ej följer de föreskrifter som finns, är det viktigt att ni ser över hur ert företags hantering av personuppgifter sköts. En bra start kan vara att kika på följande delar.

 • Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?
 • Har vi samlat in denna information på ett rättvist sätt och eller med samtycke från privatpersonen i fråga?
 • Behöver vi ta några ytterligare steg för att ha stöd i lagen för att lagra denna/dessa personuppgifter?
 • Lagrar vi personuppgifterna säkert, exempelvis krypterat och under så säkra omständigheter vi bara kan?
 • Lagrar vi några speciellt känsliga personuppgifter, exempelvis, uppgifter om sexuell läggning, blodgrupp, politisk åsikt eller annan sjukvårdsdata? Om ja på denna fråga, lagrar vi det på ett sätt som är säkert enligt standard för att processa och lagra denna typ av data?
 • För vi ut informationen ur EU och har vi adekvat säkerhet på plats för att kunna skydda individen?
 • Har vi en plan för hur vi ska möta och hantera GDPR?
 • Har vi tillräcklig budget och tid för att kunna säkerställa hanteringen av personuppgifter?
 • Måste vi sätta upp en “Data Privacy Impact Assessment”?
 • Har vi något dataskyddsombud i företaget?
 • Implementerar vi “Privacy by design”, där vi proaktivt och systematiskt överväger den potentiella påverkan vår data kan ha på den enskilda individen?
 • Har vi funderat på hur vi hanterar våra anställdas personuppgifter?
 • Har vi nödvändiga säkerhetslösningar / systemstöd på plats för att stödja GDPR och våra övriga riktlinjer när det kommer till personuppgifter?
 • Har vi process på plats för att hantera frågor om personuppgifter från de registrerade? Exempelvis för att ändra, radera eller få access till sin data.
 • Är vår personal informera och utbildade i GDPR och dess innebörd?
 • Ser vi över och gallrar i den data vi lagrar med givna intervaller?
 • Är våra interna processer dokumenterade?

Det finns en rad övriga saker du kan behöva se över, men genom att kika på ovanstående delar har du kommit en bra bit i tänket kring personuppgifter och GDPR.  

 

Sammanfattningsvis, 
Med detta sagt, GDPR kommer att påverka alla företag. Framförallt om er verksamhet hanterar större mängder personuppgifter. Det kommer även påverka er digitala närvaro, samlar ni in personuppgifter på er hemsida? I er webbshop eller för er digitala marknadsföring? Även här kliver GDPR in och styr lite hur och i vilken grad man får göra detta. Så vår önskan till er – ta tag i GDPR redan nu, vänta inte.

Vi har påbörjat vårt interna GDPR-arbete, och kommer ständigt arbeta för att förbättra och förtydliga vårt arbete med personuppgifter. Om ni har frågor gällande GDPR och er digitala närvaro, tveka inte att höra av er så ska vi försöka att hjälpa er vidare. Vi vill dock poängtera att vi inte på något sätt är jurister eller ska anses som professionellt sakkunniga. Utan är precis som ni(?), ett företag som omfattas av och arbetar för att uppfylla de krav som ställs på säkerhet för individen.

Vi har bl.a påbörjat en kort informativ text om vad och hur vi arbetar med GDPR på vår hemsida, samt vart och varför vi – eventuellt – lagrar personuppgifter. Detta är endast ett av många led i vårt arbete för att uppfylla de krav GDPR ställer.
Denna artikel finner ni här. 

Allt gott / Lightweb

 

OBS:
Denna text är bör ses som rent informativ och ska inte förknippas eller tas som juridisk rådgivning. För att anpassa er verksamhet till GDPR insisterar vi på att ni anlitar en jurist. I ett nötskal: Vi är ingen juridisk instans och vill att ovan text ska tolkas rent informativt och inte att ni ska luta er mot denna text juridiskt eller rekommendation för någon speciell juridisk förståelse.

Kundcase: Lind & Co

Lind & Co är ett av Sveriges största oberoende bokförlag, med över 200 utgivna titlar per år.

Lightweb kom i kontakt med Lind & Co under våren 2017. En ny webbplats skulle tas fram. Vi blev ombedda att ta fram såväl design som teknisk lösning för den nya webben. Den tidigare webbplatsen hade en rad administrativa problem som Lind & Co ville råda bot på.

Ett bättre administrativt flöde var absolut nödvändigt. Samtidigt ville man behålla stora delar av den grafiska identiteten från sin tidigare webbplats, men ändå förnya design.
Resultatet blev en WordPress med ett skräddarsytt tema, dessutom drar sajten nytta av Rest API för bl.a filtrering och sök.

Det har varit oerhört kul att arbeta detta projekt under 2017, vi önskar Lind & Co mycket nöje och lycka till med sin nya webbplats.

/ Lightweb

Välkommen Sofie Olofsson

Till vår stora förtjusning har våra projekt tuffat på riktigt bra även under 2017. För att möta den stora efterfrågan vi har på på såväl projekt som in-house kompetens har vi nu glädjen att presentera vårt senaste tillskott i Lightwebfamiljen, Sofie Olofsson.

Sofie kommer senast från ett uppdrag på Bjurfors där hon arbetat som grafisk kommunikatör, men har tidigare arbetat på bl.a Znaptag, OP Communication och har lång erfarenhet som frilansande AD, webb -och grafisk designer.

Hos oss kommer Sofie att arbeta som projektledare och ansvara för vår designverksamhet. Sofie kommer även vara med och stärka upp vårt support-team för våra supportavtalskunder.

 

Sofie kommer in med massa bra energi, erfarenhet och kompetens.
Hon blir en oerhört viktig del i vår ambition att vara Sveriges bästa WordPressbyrå.
Med sin grafiska kompetens, erfarenhet av eget företagande, kundkännedom och breda förståelse för webben kommer Sofie att betyda massor för Lightwebs fortsatta utveckling.
– Säger Oscar Lundgren, VD på Lightweb.

 

Vi passar på att önska Sofie varmt välkommen till Lightweb.

Lightweb bakom nya expense.se

Vi har länge haft äran att ha Dicom Expense som kund. Under ett par år har vi skött supporten och den löpande utvecklingen av www.expense.se.

2017 var året då sajten skulle få ett rejält ansiktslyft vi på Lightweb fick den stora äran att såväl designa som utveckla deras nya webb. Givetvis är sajten byggd i WordPress med skräddarsydd design för Expense.

 

Lightweb hjälpte oss med vår nya webbplats, med stort engagemang, kunskap och kvickhet fick vi vår nya WordPresswebb levererad. Under projektets gång fick vi tydlig återkoppling och löpande förslag på förbättringar, sistnämnda utan att påverka leveranstid eller pris. Tack för väl genomfört arbete!
– Fredrik Hamring, Dicom Expense AB

 

Inför projektet hade vi en rad utmaningar, bl.a stora mängder information som skulle “bantas ner” och göras mer lättillgänglig, referenser och innehåll skulle presenteras mer överskådligt och med en modernare touch, men framförallt låg fokus på konvertering och nya call to actions.

 

Projektet har varit en stor utmaning men slutresultatet blev kanon!
Säger Alexander, utvecklare och designer i projektet.

 

Vad tycker ni? Ni finner sajten på www.expense.se

Stort tack för förtroendet!

Björn Pehrson breddar sin roll hos oss.

2016 och 2017 har varit oerhört spännande år för oss på Lightweb, trycket på kompetenta WordPresslösningar tycks inte ebba ut och vi är oerhört glada att ha fortsatt förtroende hos nya som gamla kunder.

Ni som arbetat med oss tidigare har kanske stött på Björn Pehrson?
Björn, har varit hos oss på Lightweb i många år men sedan den 1/9-2017 är Björn nu senior teknisk projektledare och fulltidsutvecklare hos oss på Lightweb.

 

“Vi är så glada att Björn vill utveckla sin roll här på Lightweb, Björn besitter en oerhörd kompetens och är en enormt viktig del i vårt fortsatta bygge att bli Sveriges bästa webbyrå”Säger Oscar Lundgren, VD på Lightweb. 

 
Vem är då Björn Pehrson?
Björn är en musikälskande herre med en förkärlek till Filippinerna där han spenderar mycket tid varje år. I sin yrkesverksamma karriär har Björn hunnit med mycket, som egenföretagare, tidigare IT-chef på Congrex, varit med och grundat en rad webbrelaterade tjänster och mycket mycket mer.
Björn har arbetat med webb, programmering och systemutveckling i många år.
 
Vi är enormt glada att ha dig hos oss och att du vill fortsätta utveckla såväl dig själv som vårt utbud här på Lightweb. 

Bra erbjudanden i höst. Först ut: 10% rabatt på WordPressrelaterade tjänster

Vi hoppas att ni, precis som vi är utvilade och redo för en intensiv och spännande höst? Efter en lång och välbehövlig sommar är vi nu fulltaliga på kontoret igen och har öppet precis som vanligt. Helgfria måndagar-fredagar kl 09.00 – 17.00

Vi kommer under hösten att ha en del olika kampanjer och erbjudanden.
Först ut är 10% rabatt på alla våra wordpresstjänster, erbjudandet gäller t.o.m 4/9-2017.

 
Prata med din kontaktperson hos oss eller skicka ett e-post till info@lightweb.se så hjälper hen dig!
Glöm inte att be om din rabatt!
 
Med förhoppning om att vi hörs snart.
Allt gott / Alla vi på Lightweb

En sommarhälsning

Ännu en fantastisk vår har passerat, vi på Lightweb har haft en oerhört rolig och spännande vår med många nya projekt, lanserade webbar och förhoppningsvis väldigt nöjda kunder.

Nu nalkas det sommar och delar av vår personal går på semester.
Vi kommer ha öppet stora delar av sommaren precis som vanligt, med ett par veckors undantag.

 

Öppettider i sommar
Vecka 27-29
Öppet mån-fre: 09.00 – 16.00

Vecka 30-33
Kontoret stängt, telefonsupporten öppen
Helgfri mån-fre: 09.00 – 16.00

Fr v 34 håller vi öppet som vanligt.

 

Under hela sommaren kan ni nå oss som vanligt på info@lightweb.se

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka er kunder och samarbetspartners för att ni även under 2017 gett oss fortsatt förtroende och låter oss skapa det vi brinner för allra mest – Riktigt bra webb.

 

Ha nu en riktigt skön sommar, med förhoppning om att vi hörs snart.
/ Oscar, Björn, Jonathan, Alexander, Micke och Anders.