Svenskt näringsliv

Kategori
Strategi, Utbildning
Om projektet

Lightweb har under åren utfört en rad uppdrag på Svenskt näringslivs medlemsorganisationer,
främst utbildningsinsatser, seminarier och strategiarbeten kring digitala kanaler.