Viktig information om Google Analytics

Kära kund,

Hoppas allt är fint och att du fått en fin start på sommaren!

Bakgrund:
Under gårdagen kom det till vår kännedom att IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) har granskat fyra svenska bolag, däribland Coop, CDON, Dagens Industri och Tele2 gällande att deras användning av en äldre version av Google Analytics strider mot gällande GDPR-reglement och därmed anses olaglig.

Det är viktigt att notera att IMY:s granskning fokuserade på en tidigare version av Google Analytics från augusti 2020 som var baserad på den så kallade Schrems II-dom:en. Beslutet gäller inte den senaste versionen, Google Analytics 4, som många webbplatser har övergått till under våren.
Men kan komma att gälla även Google Analytics 4.

Vi har vidtagit åtgärder för att få klarhet i hur IMY:s beslut påverkar användningen av Google Analytics 4. För närvarande kan vi tyvärr inte ge exakt information, då beslutet var baserat på en tidigare version. Trots det anser flera IT-experter och datajurister fortfarande att det finns risker och frågetecken kring integritet även med Google Analytics 4.

Vad innebär då detta för ert företag?
Det är svårt att ge ett definitivt svar just nu. Vi förväntar oss att det kommer bli en vidare diskussion kring detta ämne, och det är möjligt att IMY omprövar sitt beslut eller att Google genomför justeringar för att vara i överensstämmelse med gällande regelverk. Samtidigt kan IMY:s beslut stå fast och Google Analytics fortsätta att fungera som tidigare. Vi följer noga utvecklingen och kommer att informera er om eventuella förändringar som kan påverka er.

Om ni önskar byta ut Google Analytics.
För de företag som känner oro och osäkerhet kring användningen av Google Analytics erbjuder vi hjälp med att ta bort spårningstaggen från er webbplats. Vi har avsatt resurser under vecka 28 för att kunna genomföra detta.

Om ni är intresserade av att ta bort Google Analytics, vänligen kontakta oss på info@lightweb.se senast på fredag den 7/7.
Vi tar bort spårningstaggen mot en kostnad om 500 kronor (exklusive moms).

Vi på Lightweb kommer själva att byta ut Google Analytics till förmån för Matomo, ett alternativt statistikverktyg som för närvarande möter de krav och riktlinjer som ställs av GDPR. Vi kommer att implementera Matomo och utvärdera verktyget under perioden juli-september. Om Matomo uppfyller våra krav kommer vi att erbjuda det som ett alternativ till Google Analytics och utbilda vår personal för att kunna stödja er med övergången.
Mer information om Matomo och kostnader för implementation kommer att tillhandahållas under senare delen av augusti.

Vi ber om ursäkt för att vi för närvarande inte kan ge mer detaljerad information om situationen. Beslutet från IMY kom nyligen, och vi arbetar aktivt med att inhämta mer information för att kunna ge er som kunder det beslutsunderlag ni behöver framöver.

Sammanfattningsvis.
Om ni önskar att vi tar bort Google Analytics från er webbplats, vänligen kontakta oss på info@lightweb.se senast på fredag den 7/7.
I annat fall är ni välkomna att kontakta oss under hösten om ni vill ha mer information eller hjälp med att implementera Matomo som alternativ.

Användbara länkar:

Vi vill passa på att önska er en fortsatt härlig sommar!

Allt gott,
Teamet på Lightweb.

Disclaimer:
Vi vill betona att den information vi förmedlar i detta brev är vad vi har fått till vår kännedom och vår tolkning av detta. Vi tar inget juridiskt ansvar för vad denna information kan eller kommer att innebära för er verksamhet. Det är viktigt att ni som företag undersöker exakt vad som gäller för er och vidtar lämpliga åtgärder. Vi kommer att fortsätta att uppdatera er med relevant information allt eftersom den blir tillgänglig.

Hej! Jag heter Oscar och är kundansvarig på Lightweb. Ring mig på 0768653770 eller maila på oscar@lightweb.se så hjälper jag dig!