GDPR och insamling av data.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
GDPR även kallad dataskyddsförordningen är en lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnunmer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och uppdrag.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet.
Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner i detta dokument.

Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?

Evernote (Evernote Corporation 305 Walnut Street, Redwood City, CA 94063, USA)

Evernote är ett verktyg vi använder för att lagra anteckningar, research, specifikationer, dokumentation, och andra anteckningar samt data knutna till en kund, projekt eller vår interna verksamhet. Datan används endast internt, och underlättar vår hantering av projekt.

Notion (Notion Labs, 548 Market Street, Suite 74567, San Francisco, CA 94110, USA)

Notion är ett verktyg vi använder för att hantera våra projekt samt lagra anteckningar, research, specifikationer, mallar, dokumentation, projektanteckningar och andra anteckningar samt data knutna till en kund, projekt eller vår interna verksamhet. Datan används endast internt, och underlättar vår hantering av projekt. (Ska på sikt förhoppningsvis ersätta Evernote)

G Suite, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics, (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (“Google”).

Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete, G Suite är Googles motsvarighet till Microsoft Office. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi kan lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mailkorrenspondens, kalenderhändelser, och annan data knutna till våra projekt. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår affärsrelation.

Hubspot CRM/Sales (Hubspot, 25 First street, 2nd Floor, Camebridge, MA 02141, US)

Hubspot är vårt sälj och kundrelationsverktyg, här lagrar vi kontaktuppgifter om de företag och kontakter (personer) vi arbetar med. Vi gallrar informationen i vårt CRM en gång per år, och försöker hålla det så aktuellt som möjligt. Vi har Hubspot och G Suite kopplade till varandra, vilket innebär att det även här kan lagras offerter, mailkorrenspondens och kalenderhändelser.

Billogram (Billogram AB, Klara Södra Kyrkogatan 1, 111 52, Stockholm)

Billogram är vårt faktureringsverktyg, härifrån hanterar vi våra fakturor och kundregister.
Du hamnar i vårt kundregister först efter att vi skickat vår första faktura till dig. Om du önskar att dina personuppgifter inte står med på fakturan/hamnar i vårt kundregister, vänligen kontakta oss.

Slack (Slack Technologies Inc, 155 5th street, 6th floor, San Francisco, CA 94103, US).

För intern daglig kommunikation använder vi slack, ett chatprogram för företag och organisationer.
Våra kanaler är stängda, skyddade av 2 faktors autentisering och endast öppna för våra medarbetare. Vi behandlar i slack väldigt få personuppgifter, men det kan förekomma.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

Vi använder oss utav MailChimp för e-postmarknadsföring. Vi skickar främst tre typer utav e-post, Erbjudanden, Nyheter, Information till dig som kund, prospect, tidigare kund, partner eller leverantör. Du kan som mottagare när som helst säga upp din prenumeration av vårt nyhetsbrev via länken längst ner i e-postmeddelandet.

ClickUp (350 Tenth Ave, Suite 500, San Diego California 92101, US)

Vi använder ClickUp för produktionskö, kunddata och projekthantering.

Säkerhet

Lightweb AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

 

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Lightweb AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud, Alexander Tchernichenko.

Lightweb AB
Katarinavägen 20
116 45 Stockholm.
08 – 410 646 70
alexander@lightweb.se

Hej! Jag heter Oscar och är kundansvarig på Lightweb. Ring mig på 0768653770 eller maila på oscar@lightweb.se så hjälper jag dig!