GDPR

GDPR och insamling av data. 

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
GDPR även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnunmer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och uppdrag.

 

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet.
Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner i detta dokument.

 

Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?

Evernote (Evernote Corporation 305 Walnut Street, Redwood City, CA 94063, USA)

Evernote är ett verktyg vi använder för att lagra anteckningar, research, specifikationer, dokumentation, och andra anteckningar samt data knutna till en kund, projekt eller vår interna verksamhet. Datan används endast internt, och underlättar vår hantering av projekt.

 

G Suite, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics,  (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (“Google”).

Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete, G Suite är Googles motsvarighet till Microsoft Office. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi kan lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mailkorrenspondens, kalenderhändelser, och anna data knutna till våra projekt. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår affärsrelation. Vi använder oss också av Google Analytics för att samla in och processa statistik på vår hemsida. Vi använder denna data för att skaffa oss kunskap om hur vår hemsida används och hur vi kan göra den bättre. 

 

Hubspot CRM/Sales (Hubspot, 25 First street, 2nd Floor, Camebridge, MA 02141, US)

Hubspot är vårt sälj och kundrelationsverktyg, här lagrar vi kontaktuppgifter om de företag och kontakter (personer) vi arbetar med. Vi gallrar informationen i vårt CRM en gång per år, och försöker hålla det så aktuellt som möjligt. Vi har Hubspot och G Suite kopplade till varandra, vilket innebär att det även här kan lagras offerter, mailkorrenspondens och kalenderhändelser.

 

Säkerhet

Lightweb AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

 

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Lightweb AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud, Alexander Tchernichenko.

Lightweb AB

Katarinavägen 20
116 45 Stockholm.

08 – 410 646 70

alexander@lightweb.se